مرکز مهارت آموزی تبریز برترین آموزشگاه و کانون خیاطی زنانه و مردانه تبریز با متدهای مولر – گرلاوین – متریک اصلاح شده – الکوی تجارت و دوره های آموزش خیاطی با الگو و بدون الکو در تبریز با بهترین مدرسان و اساتید برتز فنی و حرفه ای تبریز برگزار می نماید.