کلاس آموزش خیاطی ژورنال (ژورنال شناسی) در تبریز

« آموزش تبدیل عکس لباس به الگو »

 

در این دوره نسبت به نازک دوزی، الگوها مدل دارتر و دوختهای پیچیده تر را آموزش می دهیم

به طور کلی هنرجو در این دوره مدل سازی لباسهای فانتزی را روی الگوهای پایه آموزش میبینید. طبق روال عادی کلاسها ، آموزش شامل الگو، برش و دوخت می باشد که کلیه دوختها در سایز اشخاص واقعی و قابل پرو در کلاس می باشد. بعد از اتمام این دوره هنرجویان دیپلم مربوطه را از سازمان فنی و حرفه ای کشور دریافت میکنند.