جهت ثبت نام در کلاس خیاطی با شماره ۸۰ ۹۹۹ ۷۷ ۰۹۱۴ تماس بگیرید.